จุดเด่น

  • สำรวจสิ่งที่ดีที่สุดของเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของประเทศ
  • เดินทางท่องเที่ยวระหว่างวันที่เมือง Amrapura
  • เพลิดเพลินไปกับเจดีย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ Myanmar

วันที่ 1

สำรวจเมือง MANDALAY ซึ่งเปี่ยมด้วยเสน่ห์

วันนี้ เดินทางไปรอบๆ เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของ Myanmar และขอให้สนุก แวะเยี่ยมชมวัดพระมหามัยมุนี, พระอาราม Shwe In Bin Kyaung และพื้นที่บริเวณพระราชวัง Mandalay ท่านยังสามารถแวะเยี่ยมชมพระอาราม Shwenandaw, พระอาราม Atumashi Kyaung รวมถึงสำรวจพระราชวังได้ หลังจากนั้น มุ่งหน้าไปยัง Mandalay Hill, มหาคีรีแห่งพลังอำนาจของ Mandalay และแวะชมเจดีย์ Kuthodow และ Sandamuni Paya ระหว่างทางไปยังที่นั่น ชมภาพพระอาทิตย์อัสดงที่มีเสน่ห์จับใจจาก Mandalay Hill

วันที่ 2

เยี่ยมเยือนเมือง AMRAPURA

วันนี้ในเวลาเช้า มุ่งหน้าไปยังเมือง Amarapura เพื่อแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในตัวเมืองและบริเวณโดยรอบ ท่านสามารถแวะเยือนพระอาราม Bagaya, เจดีย์ Kyauktawgyi, พระอาราม Su Taung Pyae และ Pahtodawgyi ได้ ไฮไลท์เด่นของวันก็คือ การเดินบนสะพานไม้ที่มีความยาวที่สุดในโลก – สะพาน U-bein มุ่งหน้าไปยังสะพาน U-bein ช่วงเย็นย่ำเพื่อชมวิวทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์อัสดงอันงดงาม มุ่งหน้ากลับไปที่เมือง Mandalay ในช่วงเวลาเย็น

วันที่ 3

เดินทางท่องเที่ยวระหว่างวันที่เมือง MINGUN

วันนี้ นั่งเรือข้ามฟากหรือรถยนต์รับจ้างไปยังเมือง Mingun และแวะเยือนเจดีย์ Mingun Pahtodawgyi เรือข้ามฟากออกจากท่าเวลา 9.00 น. เจดีย์ Mingun Pahtodawgyi เป็นเจดีย์ที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จสร้างขึ้นในปี 1790 และคงจะเป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหากสร้างแล้วเสร็จ หลังจากแวะเยี่ยมชมเจดีย์แล้ว ท่านสามารถไปชมระฆัง Mingun ซึ่งเป็นระฆังที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก นอกจากนี้ท่านยังสามารถแวะเยือนเจดีย์ Hsinbyume เจดีย์ที่งดงามดั่งวาดและถือเป็นหนึ่งในองค์เจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ที่นี่