ทะเลสาบอินเล และวิถีชีวิต

การท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในเมียนมาร์ มักจะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่มัณฑะเลย์ ย่างกุ้ง และพุกาม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสามอันดับที่ต้องชมของประเทศ ถ้าต้องการสิ่งที่แตกต่างออกไปเพื่อเก็บภาพความทรงจำไว้ในอินสตาแกรม แนะนำให้ไปยังทะเลสาบอินเล ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมงจากตัวเมืองมัณฑะเลย์ น้ำในทะเลสาบมีสีเขียวราวกับมรกตนั้น มักจะตรึงตาและสะกดใจผู้พบเห็นเสมอมา ทะเลสาบถูกโอบล้อมด้วยภูเขาที่หนาทึบและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์อีกด้วย ความเป็นมาของทะเลสาบอินเล ทะเลสาบอินเลเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนนับหมื่นที่สร้างระบบนิเวศแบบพึ่งพาตนเอง จึงเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมหลากหลายที่เกิดขึ้นในทะเลสาบแห่งนี้ ครอบครัวได้อาศัย เติบโต และวิวัฒนาการไปพร้อมกับทะเลสาบ นับเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและน่าค้นหา ในเชิงภูมิศาสตร์นั้น ทะเลสาบอินเลเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเมียนมาร์ มีพื้นที่ครอบคลุม 72 ตารางกิโลเมตร ระดับน้ำจะสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน และจะลดลงค่อนข้างต่ำในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ ทะเลสาบอินเลยังถูกจัดเป็นทะเลสาบอันดับหนึ่งของเมียนมาร์ที่รับรองโดยองค์การยูเนสโกในการเป็นเขตสงวนพันธุ์สัตว์โลก แม้ว่าทะเลสาบจะมีขนาดไม่ใหญ่นักแต่กลับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เฉพาะถิ่นมากมายหลายชนิด รวมทั้งปลา 9 สายพันธุ์ ซึ่งไม่สามารถพบเห็นได้ที่ใดในโลก  รวมถึงหอยทากมากกว่า 20 สายพันธุ์ ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม นกนางนวลประมาณ 20,000 Read More …