ท่องเที่ยวพุกามด้วยรถจักรยานไฟฟ้า

Heavenly Yu Bagan พุกามเป็นหนึ่งของจุดหมายปลายทางที่ไม่อาจพลาดได้ในการท่องเที่ยวเมียนมาร์ และเมื่อไม่นานมานี้ ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จากการเสนอหนึ่งใน 36 รายชื่อ พุกามเป็นที่ตั้งของเจดีย์ วัด อารามและอนุสาวรีย์ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างด้วยอิฐสีแดงมากกว่า 3,500 แห่ง กระจายอยู่ทั่วไปตามที่ราบเขียวขจีในพุกามจึงพบเห็นเจดีย์วัดได้ทุกหนทุกแห่ง มีหลากหลายวิธีในการเที่ยวชมเขตโบราณสถานเหล่านี้ โดยรถยนต์ รถม้า รถจักรยาน และรถจักรยานไฟฟ้า หากชอบอิสระในการท่องเที่ยวและไม่เหนื่อยจนเกินไป วิธีที่ดีที่สุดคือรถจักรยานไฟฟ้า และมีค่าใช้จ่ายไม่มากอีกด้วย เป็นสิ่งที่ควรรู้เพื่อให้การเที่ยวชมเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจและคุ้มค่า ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเยี่ยมชมพุกาม คือตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงฤดูฝน ถึงแม้ฝนจะไม่ตกมากแต่เพราะพุกามตั้งอยู่ในโซนแล้ง เวลากลางวันอากาศจะร้อนมากไม่เหมาะในการท่องเที่ยว หากวางแผนที่จะขึ้นนั่งบอลลูนลมร้อนเพื่อชมเมืองจากมุมสูง ควรหลังจากผ่านฤดูฝนไปแล้ว และควรตรวจสอบช่วงเวลาการให้บริการด้วย รถจักรยานไฟฟ้าคืออะไร คือจักรยานที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ Read More …

เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับพุกามและมัณฑะเลย์

พุกามกับมัณฑะเลย์เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดในเมียนมาร์ เพราะทั้งสองเมืองมีความพิเศษสมคำเล่าลือที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ พุกาม – ดินแดนแห่งเจดีย์วัดของเมียนมาร์ที่มีเจดีย์วัดมากกว่า 2,000 องค์ด้วยกัน เขตโบราณสถานในพุกามเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่สามารถมองเห็นเจดีย์วัดอันหลากหลายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 9 ถึงศตวรรษที่ 13 เริ่มแรกพุกามมีเจดีย์วัดมากถึง 10,000 องค์ แต่ละแห่งมีความมหัศจรรย์ทางโบราณคดีแตกต่างกันไป เมื่อเวลาผ่านไปและสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลให้ปัจจุบันเหลือเจดีย์วัดเพียง 2,000 องค์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เจดีย์วัดเหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์อันยาวนานของอารยธรรมพุกาม ทัวร์เจดีย์วัดพุกาม เหตุผลที่ผู้คนมาเยี่ยมชมพุกาม – ความสงบร่มรื่นโดยรอบบริเวณขององค์เจดีย์ และทิวทัศน์ที่งดงามของโบราณสถาน ทำให้ไม่สามารถเที่ยวชมเจดีย์วัดทั้งหมดได้ภายในเวลาหนึ่งถึงสองวัน ดังนั้นควรจัดรายการท่องเที่ยวตามลำดับความสำคัญในการเที่ยวชม เริ่มจากเจดีย์วัดที่สำคัญและน่าประทับใจอย่างยิ่ง คือวัดอนันดา เจดีย์ชเวซิกอง วัดธรรมะยานจี เจดีย์วัดสุลามณี เจดีย์วัดทัตบินญู ความตื่นเต้นท้าทายที่รอคอยอยู่ ถ้าได้เคยท่องเที่ยวเจดีย์วัดจากการนั่งรถยนต์ปรับอากาศที่สะดวกสบายเมื่อไปเยี่ยมชมดินแดนต่าง ๆ นั้น   เตรียมสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในพุกามได้เลย การท่องเที่ยวในพุกามมีกิจกรรมให้เลือกทำมากมาย Read More …

พุกามได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก

แหล่งโบราณสถานพุกามของเมียนมาร์ ได้กลายเป็นรายการที่สองของเมียนมาร์ในรายการมรดกโลก คณะกรรมการมรดกโลกขององค์การยูเนสโกได้จารึกสถานที่แห่งนี้ไว้ให้เป็นแหล่งมรดกโลกในลำดับที่ 43 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองบากูของอาเซอร์ไบจาน พุกามประกอบด้วยเจดีย์ วัด อาราม ป้อมปราการ และอนุสรณ์สถานต่าง ๆ ที่ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันมากกว่า 3,500 องค์ ตามรายการอย่างเป็นทางการของกรมโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สถานที่เหล่านี้ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ที่มีทั้งสถานที่ทางโบราณคดี และร่องรอยของการจัดการระบบน้ำในสมัยโบราณ การที่ได้รับการรับรองว่าเป็นแหล่งมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกได้นั้น สถานที่นั้นๆต้องมีความโดดเด่นและสำคัญอย่างยิ่งทางวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลก เพื่อเป็นการส่งต่อวัฒนธรรมสู่คนรุ่นปัจจุบันและอนาคตของมนุษยชาติสืบต่อไป พุกามเป็นหนึ่งใน 36 รายชื่อที่ถูกเสนอภายใต้การพิจารณารับรองให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการตัดสินขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ 21 คนของคณะกรรมการมรดกโลก หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2557 องค์การยูเนสโกได้พิจารณาเพิ่มเมืองโบราณ ปยู – ฮานลิน, เบคทาโน และ ศรีเกษตรา ให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย