มนต์เสน่ห์แห่งมัณฑะเลย์

เมื่อพวกเรามาถึงเมืองมัณฑะเลย์ครั้งแรก ความรู้สึกที่มีต่อเมืองนี้เป็นเพียงอีกเมืองหนึ่งที่คล้ายย่างกุ้ง หลังจากที่พวกเราท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ทางโรงแรมบากานคิงจัดไว้ให้ พวกเรากลับใช้เวลาพักอยู่ที่นั้นถึง 3 วัน และเต็มไปด้วยความประทับใจอย่างมากมายต่อเมืองมัณทะเลย์ หากพิจารณาด้านภูมิประเทศ เมืองมัณฑะเลย์ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาและเนินเขามัณฑะเลย์นั้นเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ในปลายทศวรรษ 1800 เนินเขานี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาโดยอาณาจักรแห่งเอวา ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิระวดี จึงเหมาะที่จะเป็นเมืองหลวงทางตอนเหนือของเมียนมาร์ในสมัยนั้น เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้า แหล่งอาหาร และศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งนั่นเอง การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาที่ทางการท่องเที่ยวนำเสนอนั้น พวกเราได้กำหนดแผนการท่องเที่ยวสองสามแห่ง  ที่คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ทิวทัศน์ และวิถีขีวิตของชาวเมืองมัณฑะเลย์ได้ดีที่สุดในเวลาอันจำกัด เริ่มต้นก่อนรุ่งสาง พวกเราเริ่มต้นวันแรกก่อนรุ่งสาง โดยการจ้างรถจักรยานสามล้อหรือที่เรียกว่า โทนเบน ผ่าน Grab ซึ่งจัดว่าสะดวกมาก การเดินทางไปถึงเชิงเขามัณฑะเลย์ทางตอนใต้สนนราคาที่ 3,000 จ๊าด เมื่อพวกเราไปถึงยังไม่มีผู้คนหรือนักท่องเที่ยวมากนัก การขึ้นไปบนยอดเขามัณฑะเลย์มีอยู่หลายวิธี โดยรถแท็กซี่ หรือรถจักรยานสามล้อรับจ้าง หรือบันไดเลื่อน Read More …