วันนักขัตฤกษ์ใน Myanmar ประจำปี 2019

01 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่สากล

04
มกราคม

วันชาติ

06
มกราคม

วันขึ้นปีใหม่ Kayin

12
กุมภาพันธ์

วันสหภาพ

02
มีนาคม

วันเกษตรกร

20
มีนาคม

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวง Taboung

27
มีนาคม

วันกองทัพ

13-17
เมษายน

เทศกาลสงกรานต์ Thingyan

01
พฤษภาคม

วันผู้เสียสละ

18
พฤษภาคม

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวง Kasone

16
กรกฎาคม

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวง Waso
 

19
กรกฎาคม

วันวีรชน

12-14
ตุลาคม

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวง Thadingyut

10-11
พฤศจิกายน

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวง Tazaungmone

21
พฤศจิกายน

วันชาติ

25
ธันวาคม

วันคริสมาสต์

26
ธันวาคม

วันขึ้นปีใหม่ Kayin

31
ธันวาคม

วันส่งท้ายปีเก่าสากล