Myanmar เป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธของโลก เนื่องจากมมีพระเจดีย์ที่เก่าแก่และยอดเยี่ยมที่สุดของโลก ประเทศนี้มักได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งพระเจดีย์ ไม่มีใครทราบจำนวนที่แน่นอนของพระเจดีย์ที่พบในประเทศแห่งนี้ บรรดาพระเจดีย์ทั้งใหญ่เล็ก ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มอบทิวทัศน์ที่งดงามแก่นักท่องเที่ยวและบทเรียนที่เฉียบคมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ Myanmar

พระเจดีย์ต่างๆ ของเมียนมาร์มีมากมายจนแทบมองเห็นเป็นเส้นขอบฟ้าของประเทศแห่งนี้ วัสดุที่ใช้สร้างพระเจดีย์มีมากมายทั้งอิฐหรือไม้สัก บ้างก็ตกแต่งด้วยทองและวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ปกคลุมผิวพระพุทธรูป พระเจดีย์แต่ละองค์ล้วนมีลักษณะและงานสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน

โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์

เจดีย์ SHWEDAGON สถานที่: นคร Yangon
เจดีย์ Shwedagon สีทองสวยงามแห่งนี้ เป็นหนึ่งในโครงสร้างงานทางศาสนาที่สวยงามที่สุดของ Myanmar พระเจดีย์สูง 326 ฟุตตกแต่งทั้งหมดด้วยทอง พร้อมด้วยหินมีค่าและเพชรจำนวน 4,000 ก้อนที่ยอดพระเจดีย์ เจดีย์ Shwedagon กองเป็นพุทธสถานที่เป็นที่สักการะนับถือมากที่สุดของประเทศแห่งนี้ โดยสามารถมองเห็นได้ไกลๆ จากใจกลางเมือง Yangon กลุ่มอาคารอารามวัดแห่งนี้น่าพิศวงอย่างมาก และเต็มไปด้วยสถูปขนาดเล็กจำนวนนับไม่ถ้วน พุทธสถานแห่งนี้มีความเงียบสงบ และเป็นที่ยอดนิยมสำหรับการใช้เวลาอย่างเงียบๆ สักชั่วขณะหนึ่ง

READ MORE
เจดีย์ SULE สถานที่: นคร Yangon 위치: Yangon
เจดีย์ Sule เป็นส่วนหนึ่งในรายการสถานที่ท่องเที่ยวในสถานที่มรดกของนคร Yangon เป็นเจดีย์ที่มีความเก่าแก่ยิ่งกว่าเจดีย์ Shwedagon เจดีย์ Sule ตั้งอยู่ด้านใต้ของเจดีย์ Shwedagon กองในบริเวณใจกลางเมือง Yangon ถือเป็นส่วนสำคัญทางการเมืองและลัทธิความเชื่อของประเทศนี้ ตามตำนานเล่ากันว่า เจดีย์ Sule ถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธกาล และมีอายุประมาณ 2,600 ปีแล้ว READ MORE
เจดีย์ SHWEZIGON สถานที่: เมือง Bagan 위치n: Bagan
วัดทางศาสนาพุทธแห่งนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Shwezigon Paya เป็นหนึ่งในสถูปทางศาสนาพุทธที่สวยงามอย่างยิ่ง ที่ประกอบด้วยสถูปทรงกลมปิดทอง ที่รายล้อมด้วยวิหารและอารามวัดขนาดเล็กๆ หมู่อารามวัดทั้งหมดมีขนาดใหญ่มาก ทำให้พระเจดีย์แห่งนี้เป็นหนึ่งในพระเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน Myanmar นี่คือหนึ่งในสถานที่สำคัญทางศาสนาพุทธที่เป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดของประเทศ เป็นที่ประดิษฐานของพระทนต์และพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเจดีย์แห่งนี้มีรูปทรงคล้ายทรงกรวย โดยมีใจกลางล้อมรอบด้วยระเบียงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งห้าระเบียง READ MORE
เจดีย์ KUTHODAW สถานที่: เมือง Mandalay 위치: Mandalay
พระเจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตีนเขา Mandalay Hill (มหาคีรีมัณฑะเลย์) ถือเป็นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญยิ่งของเมืองแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของหนังสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในรูปแบบแผ่นหินอ่อนจำนวน 729 แผ่น แผ่นหินอ่อนแต่ละแผ่นถูกจารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสองด้านด้วยข้อความจากพระไตรปิฎก เป็นภาษาบาลี อนุสรณ์สถานแห่งนี้สูง 188 ฟุต และตั้งอยู่เหนือระเบียง พระเจดีย์แห่งนี้มีลักษณะคล้ายพระเจดีย์ Shwezigon แห่งเมือง Bagan

สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

เจดีย์ MAHAMUNI

สถานที่: เมือง Mandalay พระเจดีย์ Mahamuni เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่สำคัญแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Mandalay เชื่อกันว่า พระพุทธรูป Mahamuni ภายในพระเจดีย์แห่งนี้ นำมาจากรัฐ Arakan ตามตำนานแล้ว พระพุทธองค์ทรงเดินทางมาเยือนรัฐ Arakan ก่อนปีคริสตศักราช 554 ซึ่งพระเจ้า Sanda Thuriya ได้ร้องขอหล่อรูปของพระองค์ หลังจากหล่อรูปเสร็จ พระพุทธองค์ทรงหายใจรดที่รูปหล่อนั้น จากนั้น รูปหล่อนี้ได้ประดิษฐานไว้ภายในพระเจดีย์ Mahamuni ผู้คนจากทั่วใจกลางเมียนมาร์ได้มาเยือนพระเจดีย์แห่งนี้เพื่อสวดภาวนา

เจดีย์ทอง KYAIKTIYO

สถานที่: รัฐ Mon พระเจดีย์ที่สวยงามแห่งนี้ สร้างขึ้นบนก้อนหินมนใหญ่สีทองซึ่งตั้งอยู่บนผาของยอดเขา Kyaiktiyo ถือเป็นเอกลักษณ์ของรัฐ Mon ประเทศ Myanmar แม้พระเจดีย์จะมีขนาดเล็ก แต่ถือเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญของศาสนาพุทธที่เป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดของรัฐ Mon ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระเกศาหนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้า ถือได้ว่า พระเจดีย์แห่งนี้เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญทางพุทธศาสนาที่มีความสำคัญอันดับสามของ Myanmar ถัดจากเจดีย์ Shwedagon และเจดีย์ Mahamuni

เจดีย์ KYAUKTAWGYI


สถานที่: เมือง Amarapura, เขต Mandalay เจดีย์ Kyauktawgyi ตั้งอยู่ในเมือง Amarapura ริมฝั่งทะเลสาบ Taungthaman เจดีย์ Kyauktawgyi สร้างขึ้นในปีค.ศ.1847 โดยใช้ดีไซน์แบบเดียวกับพระเจดีย์ Ananda ดังนั้น พระเจดีย์แห่งนี้จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นกัน งานสถาปัตยกรรมของพระเจดีย์แห่งนี้แสดงให้เห็นถึงสมดุลที่สมบูรณ์แบบของความประณีตของงานสถาปัตยกรรมของเมือง Bagan กับอิทธิพลจากอินเดีย โดยมีความงดงามทางศิลปะ จากภาพวาดสไตล์เฟรสโกที่สวยงามจำนวนมาก

เจดีย์ MAHAZEDI

สถานที่: เขตพะโค (Bago) พระเจดีย์ที่สวยงามแห่งนี้มีฐานสีขาวและยอดสีทอง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1560 โดยพระเจ้าบุเรงนอง (Bayinnaung) โดยวัตถุประสงค์เดิมในการสร้างคือ เพื่อใช้บรรจุพระเขี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเจดีย์องค์นี้เกิดความเสียหายขึ้นหลายครั้งจากแผ่นดินไหวและถูกทำลายอย่างราบคาบในปีค.ศ.1930 พระเจดีย์องค์ปัจจุบันที่เราได้เยี่ยมชมทุกวันนี้ เป็นพระเจดีย์ที่ถูกปฏิสังขรณ์และสร้างใหม่ในช่วงทศวรรษ 1950