เมียนมาร์มีชื่อเสียงในเรื่องมีวัดจำนวนมากในประเทศ จึงถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เคร่งศาสนาพุทธมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก คุณจะพบกับวัด พระเจดีย์ และสถูปทุกรูปทรง ขนาด สีสัน และมีจุดเด่นที่แตกต่างกันที่นี่ ในขณะที่ประเทศแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านเมืองที่เต็มไปด้วยวัด ที่เมืองพุกาม ส่วนที่เหลือของประเทศยังมีวัดที่ยิ่งใหญ่มากมายที่ควรค่าแก่การเยี่ยมเยือน
วัดต่างๆ เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยบรรดากษัตริย์ที่ปกครองประเทศในอดีต วัดทางประวัติศาสตร์จำนวนมากได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ไว้อย่างดี เนื่องจากมีคุณค่าทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และความเชื่อทางศาสนาของชาวเมียนมาร์ ในวันนี้ วัดเก่าแก่ต่างๆ ล้วนยืนหยัดข้ามกาลเวลาเคียงข้างกับอาคารที่ก่อสร้างใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่านักเดินทางจะมีสิ่งต่างๆ ให้สำรวจมากมายเมื่อได้มาเยือนที่ประเทศนี้

วิหารที่ห้ามพลาด

สิ่งมหัศจรรย์ทางประวัติศาสตร์

ความภาคภูมิใจของ MYANMAR

ยกระดับทางจิตวิญญาณ