การตรวจลงตราและการเข้าเมือง

ชาวต่างชาติที่ประสงค์ที่จะเดินทางไปยัง Myanmar นั้นจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางที่มีผลใช้ได้จากประเทศนั้นๆ และอาจจำเป็นต้องรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางมายัง Myanmar นโยบายว่าด้วยการขอตรวจลงตราของประเทศมีดังนี้:

การยกเว้นการตรวจลงตรา

เราได้ยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางจากประเทศต่อไปนี้
 • บรูไน
 • กัมพูชา
 • ฮ่องกง – ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อินโดนีเซีย
 • ญี่ปุ่น – ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ลาว
 • มาเก๊า – ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ฟิลิปปินส์
 • สิงคโปร์
 • เกาหลีใต้ – ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ประเทศไทย (สำหรับผู้โดยสารขาเข้าผ่านทางเที่ยวบินเท่านั้น)
 • • เวียดนาม

ผู้ถือบัตรที่ได้รับการตรวจลงตราสามารถพำนักในประเทศของเราเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อดำเนินธุรกิจตามระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง

ผู้ถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศจีนและอินเดียอาจได้รับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองประเภทนักท่องเที่ยวซึ่งจะมีอายุ 30 วัน ค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราในกรณีดังกล่าวจะเท่ากับ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

การขอรับการตรวจลงตราผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

Myanmar ให้บริการการขอรับการตรวจตราผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจุดประสงค์ด้านการท่องเที่ยวและการดำเนินธุรกิจเท่านั้น การขอรับการตรวจลงตราผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จะออกให้ภายใน 3 วันหลังจากได้รับใบสมัครและมีอายุ 90 วันนับจากวันที่ออกเอกสารซึ่งสามารถพำนักได้สูงสุด 28 วันสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวและเป็นระยะเวลา 70 วันสำหรับประเภทธุรกิจ ค่าธรรมเนียมสำหรับการออกการขอรับการตรวจลงตราผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ และการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเท่ากับ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนการตรวจลงตราสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีนั้นไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

ผู้ถือใบตรวจลงตราผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จำต้องเข้าสู่ประเทศผ่านท่าเรือหรือท่าอากาศยานดังต่อไปนี้:

 • สนามบินนานาชาติ Yangon
 • สนามบินนานาชาติ Nay Pyi Taw
 •  สนามบินนานาชาติ Mandalay
 • จุดผ่านแดนถาวรทางบก Kawthaung ซึ่งอยู่ติดกับประเทศไทย
 • จุดผ่านแดนถาวรทางบก Myawaddy ซึ่งอยู่ติดกับประเทศไทย
 • จุดผ่านแดนถาวรทางบก Tachileik ซึ่งอยู่ติดกับประเทศไทย
 • จุดผ่านแดนถาวรทางบก Tamu ซึ่งอยู่ติดกับอินเดีย

คุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการขอรับการตรวจลงตราผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเทศที่มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนักท่องเที่ยว/ประเภทธุรกิจเช่นเดียวกับสิทธิพิเศษซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราหรือการขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • Brunei,
 • Cambodia,
 • China,
 • Indonesia
 • Laos,
 • Nepal,
 • New Zealand,
 • Norway
 • Philippines
 • Thailand
 • Vietnam

ประเทศที่มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนักท่องเที่ยวและประเภทธุรกิจ

 • All European Union countries
 • Australia
 • Brazil
 • Canada
 • Hong Kong
 • India
 • Israel
 • North Korea
 • Macau
 • Malaysia
 • Russia
 • South Africa
 • Switzerland
 • Taiwan
 • Ukraine
 • United States
ประเทศที่มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนักท่องเที่ยวเท่านั้น
 • Albania
 • Algeria
 • Argentina
 • Bangladesh
 • Belarus
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Cameroon
 • Chile
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Côte d’Ivoire
 • Ecuador
 • Egypt
 • Eritrea
 • Fiji
 • Georgia
 • Ghana
 • Guatemala
 • Guinea
 • Iceland
 • Jamaica
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kuwait
 • Kyrgyzstan
 • Maldives
 • Mauritius
 • Mexico
 • Monaco
 • Mongolia
 • Morocco
 • Pakistan
 • Panama
 • Peru
 • Qatar
 • Saudi Arabia
 • Serbia
 • Sri Lanka
 • Turkey
 • Uganda
 • Uruguay
 • Uzbekistan
 • Venezuela

 

ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตราสำหรับ MYANMAR

การขอรับการตรวจลงตราผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถสมัครขอรับการตรวจลงตราผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเดินทางมายัง Myanmar ผ่านทางออนไลน์ได้โดยไปที่เว็บไซต์ของรัฐบาลที่ https://evisa.moip.gov.mm

การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว

ท่านสามารถสมัครขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวด้วยตนเองได้ที่สถานทูต Myanmar ทั่วโลก คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลติดต่อของสถานทูต Myanmar ที่ใกล้ที่สุด

การตรวจลงตราสำหรับผู้ประกอบการ, และการตรวจลงตราประเภทอื่นๆ และผู้อยู่อาศัยถาวร (บัตรผู้อยู่อาศัยถาวร)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทอื่นๆ กรุณาไปที่ http://www.mewashingtondc.org/content/visa-and-permanent-residency