Miến Điện nổi tiếng vì có nhiều chùa chiền nguy nga khắp cả nước Đây là một trong các quốc gia sùng đạo Phật nhất. Bạn sẽ thấy chùa chiền, phù đồ, miếu khắp nơi, đủ mọi hình dáng, kích thước, màu sắc và ý nghĩa đằng sau. Thành phố chùa Bagan thì quá nổi tiếng rồi, nhưng phần còn lại của đất nước cũng có nhiều chùa chiền nguy nga không kém mà bạn nên tham quan.

Về phương diện lịch sử, các ngôi chùa ở đây được các vua Miến Điện xây trong thời gian trị quốc. Nhiều ngôi chùa có ý nghĩa lịch sử đã được tôn tạo và gìn giữ nhằm bảo vệ niềm tin tôn giáo và cả giá trị lịch sử của cộng đồng địa phương. Ngày nay, những ngôi chùa cổ vẫn đứng đó bên cạnh các công trình mới xây dựng, dảm bảo du khách sẽ có rất nhiều điểm tham quan khi đã tới đây.

CÁC CHÙA MIẾU PHẢI THAM QUAN

CÁC KỲ QUAN LỊCH SỬ

NIỀM TỰ HÀO CỦA MIẾN ĐIỆN

HÀNH TRÌNH TÂM LINH